Plan lekcji
Oddziały
1 A 1 B 1 C 1 D 2 A 2 B 2 C 2 D 3 A 3 B 3 C 3 D 4 A 4 B 4 C 5 A 5 B 5 C 5 D 6 A 6 B 6 C
Nauczyciele
P.Abramczyk (PA) A.Adamus (AA) J.Bożyk (JB)
O.Czarnecka (OC) A.Drabczyńska (AD) M.Dudzińska (MD)
A.Gąsińska (AG) R.Jagielska (RJ) C.Jędrzejewski (CJ)
A.Kaźmierczak_Walas (AK) I.Kochmańska (IK) M.Kotlicka (MK)
E.Kroll (EK) M.Lecyk (LE) B.Lis (BL)
D.Marciniak (DM) M.Markiewicz-Bloch (MM) R.Matusiak (RM)
P.Michalska (PM) M.Nowicka (NM) A.Osiecka (AO)
J.Owsiańska (OJ) B.Piotrowska (BP) N.Poturalska (NP)
A.Roman (AR) J.Rulak-Suśniło (JR) J.Serafin (JS)
M.Stankiewicz (MS) M.Stańczak (SM) M.Szablewska (SZ)
E.Wach (EW) B.Zając-Kowalczyk (BZ) I.Żółtaszek (IŻ)