Plan lekcji
Oddziały
1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 4D 4E 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D
Nauczyciele
P.Abramczyk (PA) K.Adamczewska-Pająk (AC) M.Bartczak (S_)
J.Bożyk (JB) O.Czarnecka (OC) K.Drobik (PW)
M.Dudzińska (MD) A.Gąsińska (AG) R.Jagielska (RJ)
M.Kasprzak (KR) A.Kaźmierczak_Walas (AK) M.Klepczyńska (KC)
A.Klewin-Pilarz (KL) I.Kochmańska (IK) S.Kosiec (SK)
M.Kotlicka (MK) A.Kotynia (KA) A.Kowalska (KO)
D.Kozioł (DK) B.Lis (BL) D.Marciniak (DM)
M.Markiewicz-Bloch (MM) R.Matusiak (RM) P.Michalska (PM)
M.Nowicka (NM) A.Osiecka (AO) J.Ostalska (JO)
J.Owsiańska (OJ) M.Paszkowski (MP) M.Pietrasik (PI)
B.Piotrowska (BP) A.Potasiak (AP) N.Poturalska (NP)
A.Roman (AR) J.Rulak-Suśniło (JR) J.Serafin (JS)
M.Stankiewicz (MS) M.Stańczak (SM) M.Stegienta (LE)
K.Stelmaszczyk (KS) M.Szablewska (SZ) M.Tomaszewska (MT)
K.Wajs (WJ) J.Waszczyk (JW) I.Żółtaszek (IŻ)